POŽÁRNÍ OCHRANA

1) PO (požární ochrana)

- kontroly pracovišť a dalších prostorů tak, jak vyžadují právní předpisy (časově dle zařazení do provozovaných činností, případně i častěji)

- zpracování a vedení dokumentace (požární řád, poplachové směrnice, tématické plány školení nebo odborné přípravy apod.)

- školení zaměstnanců (zaměstnanci, vedoucí pracovníci, preventisty apod.)

- účast při kontrolách HZS

- další činnosti dle domluvy

2) Prodej, rozmístění

- montáž, kontroly a zkoušky přenosných a pojízdných hasících přístrolů, nástěných, podzemních a nadzemních hydrantových systémů

3) Certifikované měření průtoku požárního potrubí (normativní požadavek a nutné ke kolaudaci staveb, tato činnost není měření hydrantových systémů)

4) Prodej, rozmístění - montáž přenosných hasících přístrojů a zařízení autonomní detekce a signalizace dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, bytové domy, ubytovací zařízení, garáže apod.

5) Prodej a montáž požárního fotolominiscenčního a bezpečnostního značení

6) Certifikované provedení protipožárního utěsnění spár a prostupů potrubí (kabelů, vzduchotechniky apod.) v požárně dělícich konstrukcí

7) Zajištění revizních techniků pro revize nebo školení obsluh vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, zdvihací zařízení, tlakové nádoby)

hasic