BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1) BOZP (bezpečnost práce)

- kontroly pracovišť tak, jak vyžadují právní předpisy

- zpracování dokumentace (rizika, OOPP, osnovy školení atd.)

- školení zaměstnanců (zaměstnanci, vedoucí pracovníci)

- školení obsluh vysokozdvižných motorových vozíků

- šetření, zpracování a odeslání záznamu pracovního úrazu na OIP

- účast při kontrolách OIP

- další činnosti dle domluvy


2) Koordinátor BOZP na stavbách dle zákona č. 309/2006 Sb.

- zpracování plánu BOZP

- zpracování a vedení dokumentace stavby

- kontroly včetně zápisu z nich dle požadavku investora

- další činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.

bezpecnost